top of page

DEN BLÅ DOK

Udført: 2015

Kunstner: Nigel Thomas og Søren Bo Østerkjærhuus

Placering: Svendborg

Om værket :

 

OBS: Værket er malet på siden af flydedokken “Den blå dok” på Frederiksøen, så selvom værket fysisk befinder sig på Frederiksøen, opleves det bedst fra søsiden, fra skansen ved Vindebyøre på Tåsinge eller fra stien på vej mod Christiansminde.

 

Ankommer du til Svendborg fra søsiden vil du formodentlig blive hilst velkommen af byens stolte, maritime fortælling, der skildres i et kæmpemæssigt maleri malet på siden af “Den Blå Dok” i Svendborg Havn. Maleriet måler 125 meter x 9,7 meter og er et af Danmarks største malerier.

 

Værket består af mange delelementer på en baggrund af blåt. Fire værftsarbejdere står skulder ved skulder og skuer ud over Svendborgsund, en stor gul skibsskrue svæver ubestemmeligt rundt, en svejser er opslugt af sit arbejde, Svendborgs byvåben ses flankeret af to arbejdere i en gul kran lift, stævnen af kæmpemæssige skibe, der måske sejler verden rundt for indimellem at lande i dokken i Svendborg, hvor de får en kærlig hånd, så de kan stævne ud igen - alle maleriets elementer står skarpt frem på den blå baggrund, og selvom de virker fragmenterede på den kæmpemæssige flade, har de det tilfælles, at de henviser til selve den funktion dokken, som de er malet på, har og til Svendborgs stolte og traditionsrige historie som værftsby.

 

Ideen til maleriet opstod en dag, da initiativtageren til værket, Morten Sol Petersen, gik tur på Skansen ved Vindebyøre på Tåsinge. Her kom han til at kigge over på Svendborg Havn og flydedokken, som forekom ham rusten og slidt, og så opstod ideen om at udsmykke dokken med en maritim hilsen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe omkring projektet, og sammen med Svendborg Museum valgte kunstnerne, Nigel Thomas og Søren Østerkjærhuus, deres motiver til udsmykningen, inspireret af historisk billedmateriale fra museets fotoarkiv.

 

I arbejdsgruppen var man omkring flere ideer - bl.a. at lade dokken fortælle byens maritime historie helt tilbage fra Vikingetiden, men man endte med at fokusere på det 20. århundredes stålskibsbygning, og lod sig inspirere af Svendborg Museums billedarkiv, med motiver af værftsarbejdere fra Svendborg Værft - altså et råt industribillede, frem for det mere gængse, romantiserede billede af træskibsbygning.

 

Det var helt oplagt, at lade skibsbygning være et bærende motiv i maleriet. Svendborg er en maritim by, og sundet betyder uendeligt meget for byens selvforståelse. Det er også historisk set en værftsby. Man kender til 29 forskellige værfter tilbage fra 1700-tallet frem til i dag. Værfterne har ligget langs Svendborgsund - en del af dem inde i byen. Svendborg Værft gik konkurs i sluthalvfemserne og var endelig afviklet i 2001, og med det forsvandt værftets fem flydedokker. Skibsværftet Petersen og Sørensen købte sidenhen en ny kæmpe flydedok, som er den maleriet ses på.

 

Med projektet “Blå Dok” ville man med initiativtagernes egne ord “hylde stålskibsværftsarbejderne, der har gået på værftet og gjort Svendborg til en by med stolte skibsbyggertraditioner og det er således også et maskulint arbejdsfællesskab, der hyldes i motivet.”

Motiverne er ikke, som man måske først kunne antage, sprayet på dokken, men de er derimod malet på med ruller. Arbejdet er foregået ved hjælp af en kran, hvor kunstnerne er blevet firet op og ned. Indimellem måtte kunstnerne holde inde og hejses op, når dokken skulle sænkes ned i sundet for at et skib kunne komme ind eller ud.

Projektet blev finansieret gennem crowdfunding og sponsorater fra det lokale erhvervsliv. Der er gik to år fra ideen opstod, til det sidste penselstrøg blev sat og ferniseringen blev selvfølgelig holdt til søs på den lille sundfærge Helge.

bottom of page