top of page

Echoes

Opstillet: 2016

Kunstner: Emil Salto

By: Faaborg

DSC05451.jpg

Om værket :

I Faaborg ligger et usædvanligt hus. Det skiller sig ud fra resten af byens historiske bymidte med en særpræget og moderne facade, der er dækket af plader i polykarbonat. 

 

I dagtimerne gør det ikke megen væsen af sig, men i mørket lyser det op med farverige formationer, der vandrer og danser hen over facaden på det, der i dag hedder “HELIOS film- og kulturhus”.

 

Lysværket “Echoes” er skabt af den danske kunstner Emil Salto i 2016. Det er skabt som en del af en stor ombygning af byens gamle biograf “Helios Teatret”, der blev opført i 1962. 

 

Saltos lysværk er integreret i husfacaden. Det består af et geometrisk system af specialfremstillede lamper, der på baggrund af impulser fra huset skaber de abstrakte forløb og kompositioner af lys, der indfarver bygningen i en afdæmpet, glødende prisme i konstant forandring.
 

“Echoes” er inspireret af tanken om et hus i bevægelse og udvikling. Det har sit eget selvgenererende og autonome liv, der dog er knyttet til impulser fra husets indre og ydre påvirkninger. Teknisk fungerer det sådan, at sensorer opfanger forskellige input som fx tid på døgnet, årstid, mængden af mennesker i bygningen, temperaturer og vindforhold, som bliver omdannet til forskellige animationer af lys på bygningen. 

Strukturen af bygningens overflade betyder desuden, at iagttagerens egen placering og bevægelse i forhold til bygningen får værkets udtryk til at forandre sig. 

 

Forløbet og kompositionen af lys er derfor i konstant forandring på det store facadeareal, hvor de geometriske abstraktioner væver sig frit ud og ind af hinanden.

 

Emil Salto

Emil Salto er født i Danmark i 1968. Han er billedkunstner og uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i år 2000. I hans kunst arbejder han ofte med begreberne tid og rum. Han bruger fotografi, lys og skygge som virkemidler for at give sine bud på, hvordan man kan forstå begreberne. Salto bruger både geometriske og abstrakte former i sine “lysfortællinger”, som det også er tilfældet her i Echoes. 

 

Historien om Helios 

Kunsten har altid været en vigtig ingrediens i Helios - helt tilbage fra det blev bygget i 1962. Der var tænkt kunst, teater og akustik ind i huset fra begyndelsen - før begrebet kulturhuse egentlig eksisterede. Det var atypisk for biografer, der i tiden mest beskæftigede sig med “Hollywood”, men fra stifterne af Helios Teatret var der fra start et ønske om at skabe en biograf med et anderledes fokus. 

Husets oprindelige arkitektur var inspireret af den modernistiske kunstner Piet Mondrian, og der var generelt tænkt mange moderne tanker ind i bygningen.

 

I 2012 udskrev Faaborg-Midtfyn Kommune en arkitektkonkurrence, hvor opgaven lød på at skabe et levende og rummeligt kulturhus med udgangspunkt i de eksisterende bygninger, der dengang rummede Helios Teatret. Derudover var opgaven at lave en helhedsplan for byrummet omkring kulturhuset og dets samspil med de omkringliggende byrum. 

 

Vinderforslaget kom fra arkitektfirmaet “Vandkunsten”, og det indebar en idé om, at facaden blev lyst op. Statens Kunstfond skænkede 1.5 mio. kr. til projektet og bidrog med faglig assistance til at udvælge en kunstner - hvor valget faldt på Emil Salto. 

 

“Helios” betyder solen, og det har været et gennemgående element i den kunstneriske udsmykning af huset helt tilbage fra det blev bygget i 1962. Med Saltos værk er der skabt forbindelse til de oprindelige kunstneriske tanker og udsmykninger i huset med måden han har anvendt lyset som reference til solen i huset nye facade.

Helios i dag

Helios Film- & Kulturhus ejes idag af Faaborg-Midtfyn Kommune, men driften af hele huset er overdraget til Helios Biografforening, hvor 120 engagerede frivillige hver dag sørger for, at både biograf og kulturhus fungerer, og det er borgernes initiativ og virkelyst, der driver værket og dermed er med til at forsyne en by som Faaborg med attraktive kulturaktiviteter. 

 

Kunsten er jo stadig en stor del af Helios - også efter ombygningen. Emil Saltos værk har stadig elementer af det konstruktive, - med streger, flader og cirkler og måden lyset veksler på har også en musik i sig siger Rikke Folke Jensen, datter af Knud og Ruby Langå-Jensen, der byggede og drev det oprindelige Helios Teater. 

bottom of page