top of page

HAVFRUER DER LAVER MALSTRØM

Opstillet: 1929

Kunstner: Niels Hansen Jacobsen

Placering: Svendborg

Om værket :

I et hjørne af Torvet i Svendborg skyder havfruer sig op af et bassin i belægningen og blander sig i med livet i byen. Drysser ligesom lidt uventet eventyr og forundring udover dagligdagslivet i den mellemstore provinsby.

 

Havfruerne er placeret tæt og danner sammen en stærk rotation og en hvirvlende bevægelse, som vand der danner malstrøm. Én havfrue er placeret højest og båret af de tre andre. Hun krænger sig bagover og skaber en både dragende og sensuel spænding, iblandet et foruroligende skær af både lidelse og lyst. Omkring dem stikker øglelignende skabninger hovederne frem og oversprøjter dem med vand.

 

Værket, Havfruer, der laver malstrøm, er skabt af den danske billedhugger Niels Hansen Jacobsen og opstillet på Torvet i Svendborg i 1929. Niels Hansen Jacobsen var fremtrædende inden for symbolismen med sine skulpturer, der henviser til livets mørke og uskønne sider, og hvor netop det “grimme” og “hæslige” får plads. Han er kendt for skulpturen Skyggen (Statens Museum for Kunst), hvor døden kommer listigt snigende langs jorden, og for en række troldeskulpturer, der vil mennesket det onde.

I denne skulpturgruppe er det ikke underskønne havfrue-skabninger vi finder, men derimod vilde og dragende sensuelle sirener, der kan trække uforsigtige forbipasserende rundt i deres malstrøm og ned i deres verden. Skønheden har formodentlig ikke været målet i værket, og havfruerne er hverken æteriske, forfinede eller lette kvindeskikkelser, men tværtimod fremstillet lidt maskuline, tunge og dyreagtige.

 

Ideen til opførelsen af værket, der i daglig tale er døbt “Havfruebrønden” opstod i første omgang, da den kosmopolitiske forretningsmand med rødder i Svendborg, Peter Martin Wessel, skænkede en sum penge til opførelsen af et værk på Torvet i hans fødeby. Han bad i 1916 den danske kunstner J.F. Willumsen, der er kendt for sine eksperimenterende og banebrydende modernistiske kunstværker, om at lave et udkast til en vandkunst til Torvet. Willumsen lavede forskellige udkast, men de viste sig for radikale til byrådet, som forkastede hans forslag og i stedet gik pengene til den monumentale “Wessels trappe”, der skulle forbinde handelslivet på Torvet med Vor Frue Kirke. Der blev penge i overskud fra projektet, og ti år efter trappen stod færdig blev der fremstillet forslag om at lade Niels Hansen Jacobsens vandkunst opføre, som vi står overfor.

 

Havfruebrønden lå oprindeligt ca. midt på Torvet placeret i samme akse som Wessels trappe, så de to gaver fra Wessel dannede en relation og den øverste havfrue vendte blikket mod kirken. Havfruerne var placeret i et mangekantet, muret kar med en bænk omkring, som gjorde det muligt at sidde tæt ved værket, som blev et naturligt omdrejningspunkt på Torvet.

 

Værket fik sidenhen en omtumlet skæbne. For at skaffe flere parkeringspladser centralt i byen blev det i 1956 flyttet til Christiansminde, dog uden brønd, som blev destrueret. Da der i 1980 skulle bygges nyt hotel i Christiansminde, var værket atter i vejen, og ud fra et ønske om at få den nærmere til byen valgte man at placere det i Mølledammen i Møllergade centralt i Svendborg.

Som led i renoveringen af Torvet, dog ikke på det oprindelige sted. Nu er den placeret i en kobberkumme i gadeplan, således at skulpturens centrale havfrue vender ansigtet mod Lilletorv, hvilket er i modstrid med den oprindelige tanke om fontæne, plads, trappe og kirke som en central akse. Mere afgørende her er det dog, at Havfruerne er skabt til at skulle ses nedefra - for at have de rette proportioner - hvilket man ikke har taget med i beregningerne, da man anlagde det nye bassin i belægningen. Man har hermed ændret radikalt på værkets udtryk og formodentlig også de kunstneriske visioner bag.

 

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) var en dansk billedhugger og keramiker, uddannet på Kunstakademiet 1884-89. I årene 1892-1901 opholdt Hansen Jacobsen sig i Paris, hvor han blev påvirket af Symbolismen - også kendt som Det Sjælelige Gennembrud i kunstarterne, der opstod i årene omkring år 1900. Her gjorde man op med modernitetens fremkomst og forfladigelse af livet, og søgte i stedet indad, hvor sjælen kunne granskes for mening og sammenhæng i tilværelsen.

 

Niels Hansen Jacobsen var en central skikkelse i den danske symbolisme. Med sine sære og nyskabende værker gjorde Hansen Jacobsen op med den herskende naturalisme og realisme i en evig stræben efter at skabe en form og en stil, der var et ægte udtryk for hans egen tid. Da han i 1929 skabte Havfruer, der laver malstrøm, bevægede han sig mellem et naturalistisk udtryk og symbolismens sjæleskildrende ekspressivitet.

bottom of page