top of page

Kompasrose

Opstillet: 1958

Kunstner: Edmund Christiansen

By: Faaborg

DSC05444.jpg

Om værket :

Ideen til kompasrosen kom fra en mand, der hed Holger Rasmussen. Han havde dybe rødder i Faaborg. Han var søn af Faaborg Museums stifter, Mads Rasmussen - og blev siden selv direktør for Faaborg Museum.

 

Han havde puslet med ideen om en kompasrose til nedlægning et centralt sted på Torvet i Faaborg siden 1920’erne, og ca. 30 år senere bad han den lokale kunstner Edmund Christiansen om at komme med et udkast til sådan et værk. Edmund Christiansen tog imod opgaven og skulle efter sigende have udfærdiget et udkast på under et døgn. 

 

Værket skulle finansieres af en bank, der lå her, hvor en genbrugsbutik ligger i dag. Banken betingede sig en “kompetent kunstfaglig vurdering” inden de ville godkende Christiansens udkast. Det blev derfor forelagt Kunstakademiet, som godkendte skitsen. 

 

Arbejdet med kompasrosen tog kunstneren fire måneder, hvor han lagde de flere tusinde farvede mosaiksten. I sommeren 1958 fejredes nedlæggelsen af værket ved en lille højtidelighed, og værket blev taget vældig godt imod.

 

Men hvad er en kompasrose? En kompasrose er udformet som bunden af et kompas, som man kan bruge til at pejle efter og finde sin vej i verden. På kompasrosen her i Faaborg ses de forskellige verdenshjørner - øst, syd, vest er markeret med forbogstaver imens nord er markeret med noget, det kunne ligne en fransk lilje, hvilket er en klassisk måde at markere nord på i en kompasrose. 

 

I midten af cirklen ses Faaborgs byvåben fra 1500 tallet  - som er tredelt. Nederst ses tre blå bølger, hvilket formodentlig refererer til at Faaborg historisk set har været en vigtig søfartsby. Ovenfor ses en tindet rød mur med en rundbuet port og øverst en korsprydet blå gavl, hvilket kan referere til et rådhus eller et helligåndshus, der har ligget i byen. 

  

Edmund Christiansen var en faaborgensisk kunstner, der arbejdede i mange forskellige materialer. Hans samlede bl.a. ting på stranden, som han brugte i collager, han malede og tegnede for dagblade heriblandt Politiken og Mandens blad. Han arbejdede desuden som konservator og som gallerist i Faaborg i en årrække.  


Som søn af en stor kunstmæcen var det ikke fremmed for Holger Rasmussen, at værdsætte kunst og at være gavmild med at skænke kunst til offentligheden. Hans far havde, udover at stifte Faaborg Museum, også skænket Ymerbrønden til Faaborg by i 1913. Den er ligesom Kompasrosen placeret her på Torvet i Faaborg, og man kan næsten sige, at de to værker står og nikker til hinanden - det ene stort, svulstigt og opmærksomhedskrævende - det andet subtilt og lidt uanseeligt.

bottom of page