top of page

MISTEL-STENEN

Opstillet: 1991

Kunstner: Susanne Tønnesen

Placering: Svendborg

Om værket :

Udenfor Svendborg Bibliotek sidder et lille menneske på en stor, skæv stol. Det sidder lidt tilbagelænet på kanten af stolesædet, fordybet i en bog og ænser måske slet ikke trafikken, der bare suser forbi ned af Viebæltet. Ej heller synes det lille menneske at være særligt optaget af, at stolen under det er ustabil. Det ene stoleben er skævt, et andet står placeret i en stor sten, og hele stolens form er så skæv, at den pga. sin størrelse virker lidt faretruende. Der er noget lidt tragikomisk ved hele scenariet. Det lille fordybede menneske, der ikke aner at verden og hele hans fundament er af lave. Han dykker ned i bogens, eventyrets og litteraturens uendelige eskapisme fra hverdagens trængsler og omverdenens larm og hastværk.

 

Titlen “Mistel-Stenen” er en sammentrækning af ordene “mistelten” og “sten”. Ordet mistel refererer til den græske myte om Achilleus, der var usårlig, bortset fra i hælen ved akillessenen, hvor han blev ramt af en pil og dræbt. Herfra opstod udtrykket “akilleshæl”, som associeres med et menneskes svageste punkt.

 

Det andet ord i titlen; “stenen”, refererer til den sten, som stolen står i. Ideen til at bruge stenen kommer fra det gamle ordsprog “Liden tue kan vælte stort læs”, der betyder at selv en lille forhindring kan vise sig ødelæggende for et stort forehavende. Således er denne sten også det, der får den kæmpemæssige stol ud af balance, og det lille menneske på stolen skal ikke vide sig for sikker på at kunne blive på sin plads.

 

Skulpturen er skabt af Susanne Tønnesen, som er autodidakt kunstner. Hun arbejder primært i jern, som hun svejser sammen til små figurer og større skulpturer. Hendes arbejde er figurativt og rummer ofte et selvbiografisk element, hvilket også gør sig gældende her, da skulpturen er skabt efter en livsomvæltende begivenhed i Tønnesens eget liv.

 

Skulpturen har i kraft af sin placering foran Svendborg Bibliotek fået en fin og vigtig rolle som stedsmarkør - når vi er ved den, er vi tæt på biblioteket og bøgernes verden.

 

Du kan opleve endnu et værk af Susanne Tønnesen på læsesalen på Svendborg Bibliotek.

bottom of page