top of page

MONUMENT FOR GENFORENINGEN

Udført: 1920

Kunstner: Sophus Paulsen / Jacob Jørgensen

Placering: Ærøskøbing, Ærø

Om værket :

På Torvet i Ærøskøbing findes et monument, der strækker sig rundt om et stort lindetræ midt på pladsen. Monumentet er ved første øjekast et ret almindeligt monument - nogle sten med noget skrift, der henviser til en historisk begivenhed. Det er heller ikke et egentlig kunstværk, men er dog skabt på initiativ af to lokale kunstnere - og så fortæller det en sjov historie om Ærø, som var ægte “first-movers” på den nye dille med genforeningsmonumenter tilbage i årene omkring 1920.

 

Det skorter ikke på genforeningsmonumenter i Danmark. Det er ifølge Kim Furdahl, der er leder af Ærø Museum, en af de mest markerede begivenheder i danmarkshistorien. I 1938 fandtes der 561 monumenter for genforeningen i Danmark, og i dag er tallet formodentlig oppe omkring de 600. Han kalder det en folkelig sag at rejse genforeningsmonumenter, som ofte er rejst på lokalt initiativ, hvor borgerne selv har fundet og flyttet stenene, og påført dem passende citater af fx Grundtvig.

 

Genforeningsmonumentet i Ærøskøbing er Danmarks første genforeningsmonument. Det er rejst af byens borgere, og initiativet til det kom allerede kort tid efter det tyske kejserriges sammenbrud i 1918 fra de lokale kunstmalere Sophus Paulsen og Jacob Jørgensen. De fik selv samlet 700 kr. ind til formålet, hvorefter byrådet indvilgede i at betale resten.

 

Sophus Paulsen har stået for indskriften i svulstig jugendstil, og han har tegnet den symbolske ornamentik man kan se på stenene. Jacob Jørgensen stod efterfølgende for indgraveringen. Symbolikken ligger visuelt i forlængelse af de nationale strømninger, der også var til stede i kunsten i de turbulente år op til genforeningen. Man dyrkede stoltheden over nationens historiske storhedstider, som fx Vikingetiden. Ornamentikken på genforeningsstenen i Ærøskøbing kan derfor ses som en lille hilsen til jellingestenenes kraftfulde relieffer.

 

Monumentet indviedes d. 14. marts, 1920 af Borgmesteren.

 

På den nordlige sten står der: I AARET 1919 I FREDENS AAR VED INDGANGEN TIL EN NY TID PLANTED BYENS BORGERE DETTE TRÆ

 

På stenen mod syd står der: TIL MINDE OM VORES BRØDRE SØNDEN AA EFTER 55 AARS ADSKILLELSE ATTER GENFORENEDES MED DANMARK

 

Med til historien hører at Ærø var en del af Sønderjylland frem til 1867, så når man taler om “brødre” så er det denne relation der henvises til.

 

På de to øvrige sten står henholdsvis årstallet 1919 og 1864, begge årstal er omkranset af svungen ornamentik.

bottom of page