top of page

STOP SULT

Udført: 2020

Kunstner: Mai-Britt Schultz

Placering: Svendborg

Om værket :

På et trafikeret hjørne uden for Svendborg Vandrerhjem lyser et maleri op. Det er malet på et sikringsskab, et ellers meget stilfærdigt og undseeligt objekt i det offentlige rum. Nu er der anledning til at stoppe op og kigge nærmere på det.

 

Skabet er malet lysende blåt, og centralt ses to gule hænder, der nærmest vokser op af jorden i en smuk gestus. Mellem hænderne er et rødt hjerte, hvorfra en grøn spire vokser frem. Det regner med gult korn og røde hjerter fra hænderne og ned på de mørke ansigtsløse skikkelser i græsset, der ses i skabets bund.

 

Værket er en del af Svendborg Kulturforenings projekt “Rødt Lys Stop”. Her har ti kunstnere udsmykket i alt 17 sikringsskabe i Svendborg Kommune med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, hvor hver skab repræsenterer hver sit mål. Projektet har til hensigt at få billedkunsten ud i byrummet på en ny og anderledes måde og samtidig minde os på Verdensmålene, som vi alle bør forholde os til.

 

Kunstner Mai-Britt Schultz har her fortolket Verdensmål nr. 2 Stop Sult, der i korte træk beskrives således:

 

795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Det er ofte en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.

 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030 og sikre, at alle mennesker - især børn og de mest sårbare - har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt. Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmetoder: forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt at sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.

 

At stoppe sult er selvsagt ikke en let opgave, og Mai-Britt Schultz tænkte meget over dette forud for skabelsen af værket. Hun fokuserede på, at verdens ressourcer skal fordeles mere ligeligt og på tanken om, “at det er bedre at give folk et net end en fisk” - i betydningen, at man skal hjælpe med redskaber til, at verdens fattigste på sigt bliver bedre i stand til at brødføde sig selv.

 

Mai-Britt Schultz ønsker med værket at illustrere, at vi skal vise omsorg og kærlighed overfor hinanden som mennesker. De gule hænder fordeler kornet ud over verden i en omsorgsfuld handling og med omsorg for verden.

Det er helt bevidst, at Schultz har malet værket i glade og varme farver, da hun fandt det vigtigt at skabe et positivt billede, som ikke får betragteren til at føle skyld, men i stedet vækker lysten til at finde en løsning. Det er det, hun mener, at FNs 17 Verdensmål i bund og grund handler om - at sætte fokus på de positive ting vi kan gøre for at få verden til at blive et bedre sted at være for alle.

 

Mai-Britt Schultz er uddannet scenograf på Statens Scenekunstskole. Hun er en kreativ ildsjæl og arbejder som udøvende kunstner og forfatter, og driver samtidig Kragekær Kunstskole på Tåsinge.

 

Du kan opleve endnu et værk af Mai-Britt Schultz på sikringsskabet på Kongebakken tæt ved politistationen i Svendborg.

 

Kilde: verdensmålene.dk

bottom of page